سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مددی – دانشگاه تفرش دانشکده مهندسی برق
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک رؤیت گر جدید برای تخمین بردار حالت سیستم های سینگولار پیوسته – زمان ارائه می شود. ثابت می گردد که اگر سیستم سینگولار مورد نظر رؤیت پذیر بوده و اندازه گیری های کافی مستقل در اختیار داشته باشیم آنگاه رؤیت گر پیشنهادی دارای همگرایی نمایی است و در آن می توان ضریب میرایی خطای بین سیستم و رؤیت گر را بطور دلخواه تعیین کرد. با ارائه یک مثال شبیه سازی عملکرد رؤیت گر پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.