سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدسعید صباغ – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
طاهره کریمی – دانشجوی دوره دکترای بیو شیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده:

محاسبات DNA یا محاسبات مولکولی یک روش جدید برای انجام پردازش های موازی در محاسبات است . ادلمن در سال ۴۹۹۱ برای اولین بار روشی را معرفی کرد که در آن از مولکولهای , DNA که بنیان حیات موجودات زنده میباشد برای حل مسائل NP-complete استفاده میشد ] ۱ [. ساختن کامپیوترهای مولکولی ایده جدید و جالبی بود که توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب نمود زیرا پیچیدگی محاسباتی که از این طریق برای حل مسائل ترکیبی لازم است نسبت به کامپیوتر های پیشرفته امروزی به میزان قابل توجهی پایین تر میباشد .
در این مقاله ابتدا روش محاسبات مولکولی برای حل مسائل ترکیبی معرفی میشود و سپس مروری خواهیم داشت بر چندین مسئله ترکیبی شامل مسئله فروشنده دوره گرد و مسئله مینمم پوشش مجموعهای که تا کنون توسط این روش حل شده است . در ادامه یک الگوریتم مولکولی بر پایه مدل ادلمن – لیپتون برای مسئله مینمم پوشش مجموعهای ارائه خواهد شد . الگوریتم های مولکولی که تا کنون برای این مسئله ارائه شده اند از نوع هزینه های واحد ١ بودهاند ] ۴و۴۲ [. اما الگوریتم ارائه شده در این مقاله دارای وزن میباشد که کد گذاری وزن ها با توجه به روش لی ( کنترل دمای ذوب ) صورت گرفته است