سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خداکرم سلیمی فرد – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده:

فرآیندهای بهبود یافته کسب و کار کلید موفقیت سازمانها در جهان پرچالش کنونی است . به منظور بهبود فرآیندهای سازمانی روشهای گسترده ای در دسترس است . در این مقاله، روشی نوین مبتنی بر شبکه های رنگین پتری برای مدلسازی، تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای کسب و کار پیشنهاد شده است . این رهیافت بر پایه چارچوب مفهومی کامپوننت و مدلسازی سلسله مراتبی می باشد . بر اساس ترتیبهای گوناگون و معمول پردازش فعالیتهای فرآیندهای کسب و کار، سازه های مدلسازی در قالب کامپوننتهای مدلسازی ارائه شده است . این رهیافت کمک موثری در ساده سازی فرآیند مدلسازی فرآیندهای کسب و کار و همچنین توانمند سازی شیوه های ارزیابی عملکرد اینگونه فرآیندها ارائه می نماید .