سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید صباغ – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمها
علیرضا امیری – مربی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۴
سیدرضا حجازی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمها

چکیده:

در مسائل بزرگ مساله فروشنده دوره گرد برای بدست آوردن یک تور خوب در زمان اندک مجبور به استفاده از روشهای ابتکاری می باشیم . فرض کنید که برای حل مساله فروشنده دوره گرد نامتقارن مورد نظر خود با استفاده از یک روش ابتکاری مناسب آن مساله، توری را بدست آورده ایم . حال این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است این تور را بهبود داد . جواب این است که باید از
روشهای بهبود دهنده تور استفاده کنیم . در این مقاله یک روش ابتکاری برای بهبود تور مساله فروشنده دوره گرد نامتقارن ارائه می کنیم که در آن سعی می شود تا با استفاده از شرایط لازم بهینگی تور، تور بدست آمده از روشهای ابتکاری را بهبود دهیم . اگر برای بهبود تور موجود بخواهیم تمام ترکیبات کمانها را مورد بررسی قرار دهیم، تابع زمان اجرای آن یک تابع نمائی است . لذا در روش پیشنهادی با استفاده از شرایط لازم مذکور این بررسی ها را به برخی کمانهایی که امکان بالقوه شرایط بهبود را دارا باشند، محدود می کنیم . ما روش پیشنهادی را با زبان C++ کد نویسی نمودیم و از دو روش ابتکاری برای تمامی مسائل معیار نامتقارن تورهای آنها را بدست آوردیم و سپس آنها را بهبود دادیم که نتایج آن در این مقاله آمده است