سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه کارور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ؛ مرکز بین المللی علوم و تک
شهرام کیوانی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
راضیه تقی آبادی – داشکده فیزیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
علی رضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ؛ مرکز بین المللی علوم و تک

چکیده:

افت ناشی از تشعشع تونلی میکرو حلقه ها مقادیر ویژه آنها را مختلط می نماید و این بدان معنی است که عملگر متناظر با معادله های حاکم بر آنها غیر هرمیتی است. بکاربستن تئوری اختلال استاندارد بر عملگرهای غیر هرمیتی معمولا با دشواری های فراوانی مواجه است. در این مقاله یک روش اختلالی برای محاسبه تغییر در فرکانس تشدید و افت در میکروحلقه ای با اختلال در ضریب شکست به صورت متناوب بر حسب زاویه فی ارائه شده است . روش ارائه شده را برای محاسبه فرکانس و افت یک میکروحلقه که با الگوی مناسبی از الکترودها و با خاصیت الکترواپتیک تحریک می شود بکار گرفته و تغییر در فرکانس و افت آن محاسبه شده است.