سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی جعفرپور – دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
داود افشار – دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

در این مقاله ما روش جدیدی را برای مطالعة ویژه مقادیر و ویژه توابع نوسانگرهای ناهماهنگ ارائه میدهیم . هامیلتونی نوسانگرهای هماهنگ و ناهماهنگ را به عنوان دو مولد جبر لی در نظر گرفته و سایر مولدها را بصورت دقیق و یا تا مرتبه ای از اختلال می یابیم . یک عضو این گروه لی، هامیلتونی نوسانگر ناهماهنگ را به هماهنگ تبدیل می کند و در نتیجه محاسبة ویژه توابع و ویژه مقادیر آن بر حسب کمیت های نظیر در نوسانگر هماهنگ، به سادگی صورت می پذیرد .