سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سینا مودتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
جواد رضائئ فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمد حسین کیانمهر – استادیار گروه مکانیک
سید رضا حسن بیگی – استادیار گروه مکانیک

چکیده:

زباله های شهری یکی از مهمترین مسائلی هستند که امروزه در جوامع مختلفمورد توجه قرار گرفته اند تا کنون عملیتی که بر روی زباله انجام گرفته عبارتند از :سوزاندن-دفن کردن-تبدیل کمپوست-بازیافت.یکی از راه های استفاده ی بهینه و اقتصادی از کمپوست فشرده کردن و پلت کردن(peleting)آن باشد.در این تحقیق پلت کردن به وسیله ی یک دستگاه پرس هیدرولیکی انجام می شود.نمونه های کمپوست در چهارسطح اندازه ی ذرات (معمولی-مش۱۰-۳۰-و۱۰۰)و یک سطح رطوبت (رطوبت اولیه)تهیه شدند.سپس نمونه هایمورد آزمایش در سه فشار قوی (۴۰-۶۰و۸۰ بار)متراکم شدنددانستیههر نمونه نموهنه متراکم شده بوسیله اندازه گیری قطر و طول و وزن نمونه مشخص می شود.از معیار دوام برای مقایسه کیفیت پلت های تشکیل شده استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که پلت های تشکیل شده از کمپوست الک شده با مش ۳۰ در فشار ۶۰ بار دارای بالاترین دوام میباشد.