سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن مشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه ع
محمود فتحی – عضو هیئت علمی، گروه سخت افزار دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و

چکیده:

در این مقاله، یک روش منعطف برای استخراج اسکلت از تصاویر دو سطحی تفکیک پایین ارائه شده است. خروجی این روش بر خلاف روش های متداول، یک اسکلت سطح خاکستری است . سطح خاکستری هر پیکسل از تصویر اسکلت حاصل، متناسب با عرض شکل در تصویر اولیه دارد. مبنای این روش، حذف پیکسل های تصویر ورودی با استفاده از یک الگوریتم استخراج اسکلت دو سطحی دلخواه، و تقسیم مقدار پیکسل های حذف شده در پیکسل های مجاور از شکل است. شکل اسکلت بجای مانده از این روش، بستگی به الگوریتم استخراج اسکلت دو سطحی دارد که در آن به کار رفته است. استفاده از روش پیشنهادی، مانع از حذف اطلاعاتی نظیر عرض قلم می شود که در بسیاری از کاربرد ها ضروری هستند . در بخش نتایج، مزایای این روش در دو کاربرد بازشناسی کلمه های دست نو یس، و تشخیص و تایید امضای برون خط نشان داده شده است.