سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره کریمی – آزمایشگاه وب هوشمند، دانشگاه صنعتی شریف
حسن ابوالحسنی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
روح اله رمضانی – دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

جستجوی هارمونی عملکرد موفقی در مسائل بهینه سازی داشته است دسته بندی جویبار داده یک مسئله ی بهینه سازی است که در آن هدف، افزایش دقت دسته بندی کننده در زمان قابل قبول و با صرف حافظه ی محدود است و با در دسترس قرار گرفتن بلوک داده ی جدید، نیاز به بروز رسانی مدل دسته بندی کننده ی موجود مطرح است در این مقاله الگوریتم CD-WIHS برای دسته بندی جویبار داده با استفاده از جستجوی هارمونی ارائه شده است از مشخصه های این روش بروزرسانی مدل براساس تغییر جمعیت اولیه ، بکارگیری یک روش وزن دهی مناسب برای تعیین تابع شایستگی و کشف تغییر مفهوم است برای تنظیم پارامترهای روش از تست آماری آنوا استفاده شده است روش پیشنهادی با مجموعه داده های مصنوعی و جهان واقع مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش دسته بندی مبتنی بر جستجوی هارمونی می تواند به صورت افزایشی برای تعامل با جویبار داده بکار رود و در مقایسه با روش غیرافزایشی دقت را بهبود داده است.