سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن میش مست نهی – دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدعلی خالقی –

چکیده:

در این مقاله یک روش الگورتم ژنتیک را برای حل مسئله برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی ارائه می کنیم. دراین روش ما از اصل گسترش مرسوم و یا از مقادیر جریمه برای نقض محدودیت ها استفاده نمی کنیم. همچنین در این مقاله ما الگوریتم ژنتیک را به دو صورت برای اعداد فازی به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد روش پیشنهاد شده جوابهای خیلی خوبی در مرزهای داده شده از هر ضریب فازی نسبت به روشهای دیگر بدست میدهد.