سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد میرزائیان – دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی مهندسی
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر فرخ پیام – دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود مسعود حیرانی – اصفهان شرکت پژوهنده نیرو

چکیده:

در این مقاله، یک روش محاسباتی برای تعیین جهت فلیکر در سیستم قدرت ارائه می گردد . به این منظور از واژه جدیدی به نام توان فلیکر در تعیین جهت منبع فلیکر استفاده شده است . بر اساس تعاریف انجام شده در این مقاله روشی محاسباتی برای تعیین جهت فلیکر پیشنهاد شده است . کارایی روش پیشنهادی با انجام شبیه سازی های فلیکر با دامنه بیست درصد و بیست و پنج صدم درصد نسبت به سیگنال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی است . روش پیشنهادی در وسایل اندازه گیری کیفیت توان قابل اجرا بوده و نیاز به اندازه گیری همزمان ولتاژ و جریان دارد . مزیت اصلی روش ارائه شده انجام محاسبات در حوزه زمان است و نیازی به تبدیلات از حوزه زمان به حوزه فرکانس وجود ندارد .