سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبداله محمدی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
سیامک سادات گوشه – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله روش باز بهنجارش جدیدی را برای تصحیحات تابشی جرم تابیده در نظریهφ^۴در ۱+۱ بعد معرفی می کنیم. ما از یک روش باز بهنجارش سیستماتیک استفاده می کنیم که در آن شکسته شدن تقارن تحت انتقال و نیز خصوصیات توپولوژیکی مسئله، بعلت وجود تابیده، خود به خود لحاظ شده است. برای محاسبه تصحیحات تابشی کوانتمی جرم تابیده تا مرتبه اول از منظم سازی به روش قطع شماره مد استفاده می کنیم. روش ما یک ترم جرمی دیگر را بر کارهای گذشته می افزاید.