سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید سعید بحرینیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بخشش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدلسازی هندسی، اولین مرحله در انجام شبیه‌سازی جریان درون مرزهای جامد با هندسه پیچیده و یا مجهول می‌باشد. برای هندسه‌های پیچیده(Complex Geometery)و دوار نظیر پروانه توربوپمپ‌ها، به دلیل وجود انحناهای شدید و زوایای تنگ، امکان اندازه‌گیری مستقیم و استفاده از ابزارهای معمول اندازه‌گیری وجود ندارد. بنابراین باید با استفاده از ترکیبی از روشهای اندازه‌گیری ‌مستقیم مانند کولیس، پیستوله و روشهای اندازه‌گیری غیر ‌مستقیم نظیر قالب‌گیری و نرم‌افزارهای مدل‌سازی هندسی، ابعاد هندسی جسم مورد نظر را به دست آورد. در این مقاله روشی جدید برای به دست آوردن هندسه اجسام پیچیده بیان شده است. پروانه یک توربو‌پمپ صنعتی به عنوان نمونه‌ای از یک هندسه پیچیده در نظر گرفته شده است. روش ارائه شده مبتنی بر به‌ دست آوردن قالبهای کوچک گچی از مجراهای پیچیده و مدلسازی همزمان آنها با نرم‌افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) می‌باشد. اندازه‌های به دست آمده از قالب‌های کوچک و بهره‌گیری از روشهای برازش منحنی و استفاده همزمان از نرم‌افزارهای مدل‌سازی هندسی، منجر به تکمیل هندسه مجهول ‌گردید.