سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید بنی آدم – دانشجوی دکترای بخش مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – استاد بخش مهندسی شیمی
مینا جوشقانی – کارشناسی ارشد مهندس شیمی
حسین پیرزاده – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هدف این مطالعه مدلسازی ریاضی و شبیه سازی واحد آبزدایی یک پالایشگاه گاز به وسیله روش بسته ای ترتیبی می باشد. برای شبیه سازی دیاگرام جریانی واحد در حالت پایا، مدل ریاضی برج جذب و دفع مورد نیاز می باشد. در ابتدا مدل های لازم برای این دستگاه ها توسعه دادهشده است. مدل دیاگرامجریانی بر مبنای موازنه ماده و انرژی در هر دستگاه و استفاده از معادلات کمکی مانند مدل ترمودینامیکی برای ضرایب فعالیت می باشد. در شبیه سازی دیاگرا جریانی واحد آبزدایی، جریان برگشتی تری اتیلن گلایکول ، TEG ، به عنوان جریان برشی در نظر گرفته شده و محاسبات سعی و خطا، نتایج نهایی در موردغلظت و شدت جریانهای تمام جریانها را به دست می دهد. نتایج به دست آمده از مدل توافق خوبی با نتایج واحدهای صنعتی مورد بررسی داشته است.