سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاویانی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم مسگرپور طوسی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید باقری – کارشناس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

روش انحنای خط جریان به عنوان روشی کارا و سریع در طراحی توربوماشینها شناخته شده است. تصحیحات تجربی تاثیر بسزایی در افزایش توانمندی این روش از یک روش طراحی اولیه به یک ابزار تحلیل مناسب در رژیمهای مختلف جریانی دارند. یکی از این تصحیحات تخمین میزان انحراف جریان هنگام خروج از میان پره ها است. تا کنون مکانیزم های متفاوتی را برای محاسبه انحراف مسیر حرکت ذارت سیال پیشنهاد داده اند. در این مقاله یک روش بهینه برای تعیین میزان انحراف جریان ارایه گردیده است. در نرم افزاری که به روش انحنای خط جریان تدوین گردیده است این روش با سایر مدل های تجربی محاسبه میزان انحراف جریان، در تحلیل میدان جریان در داخل یک کمپرسور بکار رفته اند. دقت این روشها بوسیله پارامترهایی مانند راندمان و نسبت فشار و تغییرات دما و زاویه خروج جریان با نتایج تجربی مقایشه شده است. نتایج نشان می دهد که روش جدید دقت بالاتری نسبت به سایر روشها دارد.