سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدین خاتم نژادپاکزاد – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

الگوریتم بهینه سازی حدی تعمیم یافته برای مسائلی که بیش از یک نقطه بهینه دارند به خوبی عمل نکرده و و با احتمال بالایی در نقاط بهینه محلی گرفتار می شود. با این حال، این الگوریتم این ویژگی مهم را دارد که در صورت قرار گرفتن در اطراف نقطه بهینه ، جواب را با دقت بالایی محاسبه می کند. از طرف دیگر مطالعات بر روی الگوریتمبهینه سازیCLA-ECنشان می دهند که این الگوریتم با وجودجستجوی مناسب دامنه مساله، جواب هایی با دقت بالا تولید نمی کند .در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی ترکیبی که آن راCLA-EC- EOمی نامیم و از ترکیب الگوریتم بهینه سازی حدی تعمیم یافته والگوریتم بهینه سازیCLA-EC حاصل می شود پیشنهاد می گردد .
آزمایش ها نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی ویژگی های مطلوب هر دو الگوریتم پایه خود را دارا می باشد.