سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین انیسی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
جواد رضازاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مباحث کلیدی در شبکه های حسگر بی سیم مبحث جمع آوری داده ها از حسگر است کهدر اینزمینه متراکم سازی داده ها تکنیک مهمی جهت کاهش انرژی مصرفی به حساب می آید. برای رسیدن به این هدف استفاده از یک روش کارا که بتواند پیام های ارسالی کمتری داشته باشد مهم به شمار می رود. روش تراکم درون شبکه ای ارائه شدهدر اینمقاله با کاهش تعداد پیام های پاسخ ارسالی می تواند برای تراکم تک مقداری نظیر Min , Max بسیارکارا واقع شود. روش ارائه شده با استفاده از نرم افزار شبیه ساز J-Sim با روش مطرح و پایه ای TAG مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که روش پیشنهادی میزان مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.