سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر زارعی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران
محمدرضا میبدی – دانشکده برق، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیر کب

چکیده:

یکی از مسائل بسیار مهم در تئوری گراف ها، مساله مرتب سازی ترتیبی می باشد . آتوماتاهای یادگیر و الگوریتم های ژنتیکی هر دو از ابزارهایجستجو می باشند که برایحل بسیاری از مسائل NP-Complete بکار برده می شوند . در این مقالهیک الگوریتم ترکیبی برایحل مساله مرتب سازی ترتیبی پیشنهاد شده است . این الگوریتم از دوروش الگوریتم های ژنتیکی و آتوماتاهای یادگیر بطور همزمان برای جستجو در فضای حالت استفاده می نماید . نشان داده شده است که با استفاده همزمان از آتوماتای یادگیر و الگوریتم ژنتیک در فرایند جستجو، سرعت رسیدن به جواب افزایش چشمگیری پیدا می کند و همچنین از بدام افتادن الگوریتم در حداقل های محلی جلوگیری می نماید . نتایج آزمایش ها، برتری الگوریتم ترکیبی را نسبت به الگوریتم ژنتیکی و آتوماتاهای یادگیر
۱ نشانمی دهد .س