سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم جابری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر
محمدرضا میبدی –

چکیده:

دقت یک سیستم موقعیت یاب عمومی، در سیستمهای ناوبری خودرو از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد و به همین دلیل لازم است از روشهای تطبیق نقشه جهت افزایش دقت در موقعیت تعیین شده خودرو استفاده نمود. تطبیق نقشه در سیستمهای ناوبری خودرو وظیفه تعیین موقعیت فعلی خودرو بر روی نقشه شهر تهران را برعهده دارد. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی برای حل مساله تطبیق نقشه در سیستمهای ناوبری خودرو پیشنهاد می شود. این الگوریتم از ترکیب اتوماتاهای یادگیر و شبکه های عصبی فازی حاصل شده است. در روش پیشنهادی از اتوماتاهای یادگیر برای تنظیم توابع فازی که بر روی پارامترهای ورودی و خروجی مساله تعریف شده اند. استفاده می شود به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی برای شهر تهران آزمایش گردیده است و نتایج به دست آمده با نتایج دو الگوریتم تطبیق نقشه موجود شده مقایسه شده است. نتایج مقایسه حاکی از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد.