سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم جابری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

هدف از نصب یک سیستم ناوبری بر روی یک خودرو کمک به راننده برای انتخاب یک مسیر بهینه جهت رسیدن به مقصد است. این سیستم راننده را در رسیدن به مقصدش که ممکن است مرکز شهر یا نام یک خیابان و یا یک آدرس شامل پلاک یک ساختمان باشد ، راهنمائی می کند. در اکثر این سیستم های از موقعیت یاب عمومی (GPS) جهتتعیین موقعیت خودرو استفاده م یشود. از آنجا که دقت سیستم ه ای موقعیت یاب از عوامل مختلفی مانند خطای دستگاه و شرایط جوی تأثیر می پذیرد، لازم است از روش های تطبیق نقشه جهت افزایش دقت در موقعیت تعیین شده خودرو استفاده نمود. تطبیق نقشه در سیستم ه ای ناوبری خودرو وظیفه تعیین موقعیت فعلی خودرو برروی نقشه شهر را بر عهده دارد. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای حل مسأله تطبیق نقشه در سیستم های ناوبری خودرو پیشنهاد می شود. این الگوریتم از ترکیب اتوماتاهای یادگیر و منطق فازی حاصل شده است . در روش ترکیبی پیشنهادی از اتوماتای یادگیر برای تنظیم توابع فازی که بر روی پارامترهای ورودی و خروجی مسأله تعریف شده استفاده م یشود. مزیت این روش نسبت به روش های مشابه پیشین، توانایی در تنظیم هر دو دسته پارامترهای ورودی و خروجی به صورت همزمان و در نتیجه دست یافتن به روشی با خطای کمتر در فرایند تطبیق نقشه م یباشد. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی برای شهر تهران آزمایش گردیده و نتایج بدست آمده با نتایج یکی از الگویتم های تطبیق نقشه موجود مبتنی بر منطق فازی مقایسه شده است. نتایج مقایسه حاکی از برتری الگوریتم پیشنهادی است.