سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد مارچینی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانش
محمدرضا میبدی –
وحید سلیمانی –

چکیده:

یکی از عملیات مهم در پردازش تصاویر عمل واضح سازی می باشد یکی از روشهای واضح سازی مبتنی بر مدل بخش گاز می باشد یکی از امشکلات این روش تعیین مقدار مناسب برای پارامتر a برای هر پیکلس در تصویر میب اشد معمولا مقدار پارامتر a برای کلیه پیکسلهای تصویر اعم از لبه و یا غیرلبه و همچنین پیکلسهایی با تغییرات هموار و یا غیرهموار یکسان درنظر گرفته می شود و بهمین دلیل تمامی قسمتهای تصویر بطور یکسان واضح سازی میشوند این روش دارای کارایی بالاتری خواهد اگر برای تغییرات ناگهانی فرکانس از مقادیر بالا و در غیر این صورت از مقادیر پایین برای پارامتر a استفاده گردد. دراین مقاله یک روش واضح سازی که از ترکیب روش واضح سازی مبتنی بر پخش گاز و اتوماتای یادگیر سلولی حاصل شده است پیشنهاد می گردد.