سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سجاد صابری – دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،

چکیده:
در این مقاله یک روش ترکیبی فعال – غیرفعال برای بهبود قابلیت گذر از خطای توربینهای بادی DFIG پیشنهاد شد ه است . اسا س روش پیشنهادی تغییر عملکرد کنترلی سیستم و استفاده هم زمان از مقاومتمیراکننده استاتور در زمان وقوع خطا میباشد. این روش نه تنها سبب میرایی سریع نوسانات جریان روتور و گشتاور الکترومکانیکی میشود بلکه بیشینه ولتاژ خاز ن ر ا نیز محدود میکند. نتایج شبیه سازی ب ا استفاد ه ا ز نرمافزار MATLAB/Simulink کارایی این روش در بهبود قابلیت گذر از خطای DFIG را تأیید مینماید