سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید برای نمایه گذاری و بازیابی تصاویر ارائه شده است . الگوریتم پیشنهادی برای نمایه گذاری و سنجش میزان شباهت بین تصاویر به ترتیب از روش همبسته نگار موجک و معیار بهینهd1 استفاده می کند . در حالی که در فرآیند بازیابی با استفاده ازروش بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان به آموزش یک مرز تصمیم گیری که تصاویر مرتبط را از غیرمرتبط جدا می کند، می پردازد . شبیه سازی ها بیانگر عملکرد بسیار چشم گیر الگوریتم پیشنهادی است . به طو ری که تنها پس از پنج مرحله تکرار، دقت الگوریتم بازیابی از ۶۳ % به بیش از ۹۲ % می رسد .این درحالی است که دقت بازیابی در روش همبسته نگار موجک پس از همان تعداد تکرار ۷۲/۳ % می باشد .