سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داوود دومیری گنجی – استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکانیک
امین صدیقی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد – مکانیک دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

یکی از جدیدترین روش های تحلیلی برای حل معادلات غیرخطی، استفاده از روشهای ترکیبیاغتشاشی- هموتوپیمی باشد. علت استفاده از این روش، مشکلات و محدودیت های روش اغتشاشی می باشد. در این تحقیق، از روش اغتشاشی-هموتوپی برای حل معادله سرمایش یک سیستم با گرمای ویژه متغیر و همچنین برایحل معادله سرمایش همرفتی– تشعشعی یک سیستم استفاده شده است.
از مقایسه روشهای مختلف معلوم می شود وقتی که اثر ترم غیرخطی ناچیز باشد، دو روش ذکر شده، جواب نزدیک به هم دارند اما وقتیکه اثر ترم غیرخطی شدید باشد، اختلاف دو متد زیاد خواهد بود. روش اغتشاشی-هموتوپی به دلیل اینکهبه پارامتر کوچک ، نیاز ندارد به حل دقیق نزدیک تر می باشد.