سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین یاسمین – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی برق
حسین مختاری – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک روش تشخیص خطای ترکیبی سریع پیشنهاد گردیده است . این روش از دو الگوریتم تشخیص خطای تبدیل ) abc-dqo روش نمونهIEEE( و انتقال فاز۹۰درجه به صورت موازیاستفاده می نماید . نتایج شبیه سازیها بیانگر آنست که روش پیشنهادی ضمن دارا بودن همه مزایای روش نمونه , IEEE دارای زمان تشخیص کوتاهتری در مواقع وقوع خطاهای نامتقارن می باشد . مزیت دیگر روش پیشنهادی قابلیت آن در تشخیص نوع خطا , مدت کوتاهی پس از وقوع آن می باشد