سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین خیری – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم
بیتا شکوری – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای حل دستگاه Ax=B معرفی می کنیم. نشان می دهیم در صورتیکه معادله ماتریسی سازگار باشد، با استفاده از روش تکراری مزبور می توان جواب کمترین نرم را بدست آورد. همچنین در صورتیکه معادله ناسازگار باشد می توان جواب کمترین مربعات را تعیین نمود. همگرایی این روش را ثابت می کنیم. برای اصلاح و افزایش سرعت همگرایی، یک روش اصلاح گر را معرفی می کنیم. در نهایت با مثالهای عددی سرعت همگرایی روش اصلی و اصلاحی را مورد مقایسه قرار می دهیم.