سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید یوسفی خوشبخت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه پیام نور
علی ظفری –

چکیده:

مساله فروشنده دورهگرد یکی از مشهورترین مسائل بهینهسازی ترکیباتی است که دارای تواسیع گوناگونی است. یکی از این فروشنده دورهگرد باید از یک نقطه مشترک شروع به حرکت کنند و تواسیع، مساله چندین فروشنده دورهگرد است که که در آنm ۱فروشنده دورهگرد باید از یک نقطه مشترک شروع به حرکت کنند وبعد از یکبار و فقط یکبار ملاقات کردنn  m گره به نقطه شروع برگردند. هدف در این مساله مینیمم کردن مسیر پیمایش شده توسط همه فروشنده هاست. دراین مقاله ما یک الگوریتم اصلاحی مورچگان را ارائه میدهیم که در بروز کردن فرمون با الگوریتم مورچگان معمولی تفاوت دارد. در اینجا یک تابع نمایی برای سرعت تبخیر فرمون استفاده شده که باعث میشود که از همگرایی زودرس الگوریتم جلوگیری کند. نتایج روی چندین مثال استاندارد کارایی الگوریتم جدید را نسبت به الگوریتم مورچگان معمولی نشان میدهد