سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید ابرانپور – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

در این مقاله، از یک روش جدید برای استخراج واژههای کلیدی سند فارسی استفاده شده است. ویژگیهای آماری برای واژههای مختلف محاسبه شده و با استفاده از اعمال قواعد، واژههای کلیدی محتمل، انتخاب میشوند. گام بعدی محاسبه رخداد همزمان (co-occurrence)پیشین و پسین واژههای کلیدی محتمل، با واژههای تکرار شونده در جملات سند است. با استفاده از این روش بر خلاف اکثر روشهای آماری که فقط واژههای کلیدی یک واژهای را استخراج میکنند، واژههای کلیدی بیش از یک واژهای نیز استخراج میشوند. استفاده از روش رخداد همزمان بهبود خوبی را نشان میدهد و واژههای کلیدی بامعنی پیشنهاد میکند. عمل حذف واژههایعمومیstopwords) که به عنوان پیشپردازش روی اسناد انجام میشد در این روش بصورت پسپردازش انجام شده که واژههای کلیدیچتد واژهای نیز بدست آیند