سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد فتاحی حسن آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، دانشکده برق و رایانه ، دانشگاه
مهدی عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و رایانه ، دانشگاه

چکیده:

حرکت دسته جمعی ذرات یک تکنیک بهینه سازی است که از حرکت گروهی پرندگان و ماهیها هنگامی که دنبال غذا می گیردند الهام گرفته شده است. مشکل اصلی این روش که در اکثر مسایل چند قله ای بروز میکند مساله گیر افتادن در بهینه های محلی است، و علت این مشکل عدم توازن مناسب بین جستجوی سراسری که با استفاده از سرعت ذرات ایجاد شده و جستجوی محلی که با استفاده از تجربه های شخصی و گروهی ایجاد می شود می باشد . در این مقاله یک روش جدید برای بهبود الگوریتم حرکت دسته جمعی ذرات به کمک اتوماتای یادگیر پیشنهاد می گردد که در آن از یک اتوماتای یادگیر برای تنظیم پارامتر وزن میانی (اینرسی) و برقراری موازنه بین جستجوی سراسری و جستجوی محلی استفاده می شود. نتایج آزمایشها بر روی مسایل نمونه نشان میدهد که روش ارائه شده از عملکرد بهتری در مقایسه با مدل های مشابه برخوردار می باشد.