سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا شرافت – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی ومهندسی بخش برق – گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی ومهندسی بخش برق – گروه مهندسی پزشکی
سیدوهاب شجاع الدینی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی ومهندسی بخش برق – گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تخمین مشخصات پوست با استفاده از فراصوت ارایه می شود . در این روش رفتار هر لایه از پوست در برابر امواج فراصوت به صورت یک تابع تبدیل مدل شده و این تابع، به کمک روشهای شناسایی سیستم تخمین زده می شود . آزمایشها بر ر وی دادگان حاصل از شبیه سازی وتخمین تابع تبدیل با استفاده از آمارگان مرتبۀ بالا انجام می شود و نتایج حاصل با نتایج منتشرۀ قبلی مورد مقایسه قرار می گیرند