سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محدثه معیری – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
میرسعید حسینی شیروانی – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
همایون موتمتی – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده:
در این مقاله برای تشخیص نودهای مهاجم کرمچاله در شبکه های حسگر بیسیم از روش دسته بندی ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. ابتدا مسئله تشخیص نود مهاجم کرمچاله بصورت خوش تعریف ارائه می شود و نشان داده می شود که روال تشخیص یک مسئله طبقه بندی دو کلاسه است. سپس برای حل این مسئله از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده می شود. ورودی های روال طبقه بندی توسط sink جمع آوری و پردازش می شود و پس از فراخوانی روال تشخیص، مهاجم یا مهاجمین به نودهای شبکه معرفی شده و ایزوله می گردند. شبیه سازی طرح با استفاده از نرم افزار MATLAB نشان می دهد که طرح پیشنهادی در ۹۴٫۶۵% موارد موفق به تشخیص نودهای مهاجم می شود.