سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم زارع – گروه مهندسی برق – دانشکدة فنی – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق – دانشکدة فنی – دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده از فیلترهای اکتیو موازی به عنوان روشی مؤثر جهت کمپانزاسیون توان راکتیو و کاهش هارمونیک جریانهای بارهای غیرخطی یک روش شناخته شده ای می باشد . در این میان، محاسبه و تولید جریانهای مرجع فیلتر اکتیو مهم می باشد . برخلاف روشهای متداول که از تبدیل مختصات برای محاسبة جریانهای مرجع استفاده می کنند، در این مقاله از روش بالانس توان اکتیو و راکتیو لحظه ای استفاده شده است . نشان داده می شود که روش ارائه شده برای جبران سازی توان راکتیو و مؤلفة هارمونیکی توان اکتیو مناسب می باشد .