سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید عرفانیان اورعی – دانشگاه زابل

چکیده:

در مسایل برنامه ریزی هدف عموماً تعادل و بهینه سازی دو عامل اساسی است. در این مقاله هدف تعمیم بخشیدن به روشهای بهینه سازی چند دامنه ای برای برنامه ریزی هدف فازی با چند اولویت است. برای این منظور روشهای مختلفی وحود دارد.در این مقاله یک روش بر اساس اصل تصمیم سازی بوحود می آید. لذا برای بدست آوردن جوابهای عمومی مسایل برنامه ریزی غیر خطی ، غیر محدب، مختلط از الگوریتمGENOCOP و روشSQPاستفاده می کنیم. و نشان می دهیم که می توان تصمیم سازی را بهینه نمود