سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله روشی برای کاهش محاسبات پیچیده مشتقات جزئی ارائه می شود . این مشتقات جزئی در محاسبه دقیق تغییرات تلفات سیستم نسبت به تغییرات توان خروجی ژنراتور، در مطالعه پخش بار اقتصادی سیستم قدرت بکار می روند . محاسبات مشتقات جزئی زاویه فاز ولتاژ نسبت به قدرت خروجی نیروگاه مانع بزرگی برای استفاده از عبارات دقیق بودن از اینرو با شبیه سازی کامپیوتری عملکرد مشتقات جزئی از محاسبه آنها اجتناب می شود . این مشتقات جزئی بررسی شده اند و نشان داده شده است که مستقل از تولید سیستم و سطوح بار هستند . مقادیر آنها برای یک مجموعه خاص از شرایط بهره برداری می توانند تعیین شوند و سپس ( همراه مشتقات جزئی تلفات کل سیستم نسبت به زاویه فاز ولتاژ ) برای تعیین اقتصادی ترین برنامه تولید استفاده شوند . این روش برای سیستمهای با ولتاژ کنترل شده مقادیر خیلی دقیقی از نمو فاکتورهای تلفاتی را بدست می دهد . برای یک سیستم با ولتاژ کنترل نشده مقادیری که حاصل می شوند به همان دقت مقادیری هستند که از ضرائبBاز روش برداری متداول محاسبه می شوند