سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب رحمانی نوش آبادی –
مهدی نصری نصرآبادی – گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ما از یک روش محاسباتی جدید برای به دست آوردن نسبت چگالی ترازهای هسته ای پاریته ی فرد و پاریته ی زوج به عنوان تابعی از انرژی برانگیختگی بهره گرفته ایم. با انجام محاسبات در مورد هسته ی ۵۶Fe مشخص شد این روش به خوبی انتقال از انرژی های برانگیختگی پایین، جایی که تنها یک پاریته حاکم است، به انرژی های برانگیختگی بالا، جایی که احتمال دو پاریته برابر است، را توصیف می کند. در نهایت داده های حاصل را با نتایج استخراج شده از روش مونته کارلوی مدل لای های مقایسه کرده و مشاهده نموده ایم که بین آنها مطابقت خوبی وجود دارد.