سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبر گلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی .
عبدالکریم ماهی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی .

چکیده:

در این مطالعه ابتدا عملکردD-UOFC و روشهای کنترلی آن بررسی می شود . روشهای کنترلی به کار رفته در اشکالی از قبیل تاخیر در عملکرد میباشد . در این مطالعه یک روش کنترلی جدید بر اساس پیش بینی ولتاژ مرجع پیشنهاد شده است . D-UOFCبه همراه سیستم کنترل مذکور به کمک نرم افزار MATLAB در محیط SIMULINK شبیه سازی شده است در انتها با بررسی نتایج شبیه سازی و تحلیل آنها . مزایا .معایب سیستم کنترل جدید بر اساس پیش بینی ولتاژ مرجع را بیان نموده است . مهمترین مزایای این روش کم کردن تاخیر تا حداقل ممکن و حذف اعوجاج ازولتاژ جبران شده است .