سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فرزانه رفعت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به کاربردهای متنوع و فواید اتصال نیروگاههای تولید پراکنده به شبکه توزیع ، در سالهای اخیر توجه زیادی به این واحدها شده است. اما این فواید زمانی محقق خواهند شد که تبعات ناشی از ورود این واحدها به سیستم توزیع نیز بطور کامل بررسی و معایب آن مرتفع گردد. یکی از این جنبه ها ، هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع است که عموماً بصورت شعاعی طراحی شده اند. در این مقاله با ذکر یکی از این مشکلات ، مجموعه ای از فرمولها برای محدودسازی اندازه نیروگاههای مذکور جهت حفظ هماهنگی حفاظتی سیستم موجود ارائه گردیده است برای روشن تر شدن موضوع یک سیستم نمونه در محیط نرم افزارDIgSILENT شبیه سازی شده است.