سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مقصود امیری – عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه
نسیم اکرام نصرتیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، دانشکده
اسماء جمشیدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، دانشکده

چکیده:

در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین و مدیران پروژه ها به علوم تصمیم گیری بیشتر جذب شده و تحقیقات آکادمیک زیادی در این راستا صورت گرفته است. همچنین مدیران پروژه در بسیاری موارد جهت افزایش بهره وری ، کیفیت و به روز بودن روند اجرایی فعالیتها نیازمند استفاده از ابزارهای مفید تصمیم گیری هستند. در بعضی موارد در دنیای واقعی با داده هایی روبرو هستیم که ذاتا ماهیت بازه ای ( فاصله ای ) دارند مانند زمان، دما، تاریخ و مسائل مربوط به انرژی و … . لذا در مواردی که تصمیم گیری و رتبه بندی این دست مسائل مطرح می شود نیاز به توسعه و گسترش یکی از روشهای تصمیم گیری داریم . از میان روشهای تصمیم گیری ، روشELECTREکه از مفهوم غیررتبه ای استفاده می کند ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی ۱۵ پروژه پرداخته ایم . با توجه به اینکه داده های ما از نوع داده های بازه ای می باشند ، لذا نیاز به توسعه و گسترشروشELECTREجهت استفاده و حل این مورد داریم . از این رو روش الگوریتمی جدیدی جهت توسعه این روش ارائه شده و سپس به حلمثال موردنظر پرداخته شده است . نتایج یک ترتیب مناسب از داده های فاصله ای حاصل از ۱۵ شعبه بانک در ایران را نشان می دهد.