سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن روائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود صبایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

به دلیل خود سازمانده بودن شبکه های موردی، انجام عملیات مسیریابی و کنترلی در شبکه های موردی سیار با ابعاد بزرگ نسبتا پیچیده می باشد. این عملیات باعث مشکلاتی در قابلیت گسترش شبکه
می شود. یکی از راه حل ها برای کاهش سربار این عملیات در شبکه های موردی سیار استفاده از تکنیک خوشه بندی می باشد . خوشه بندی به علت حرکت گره ها ممکن است موجب موج خوشه بندی شود که باعث افزایش سربار در شبکه می شود. در این مقاله یک روش جدید خوشه بندی برای شبکه های موردی سیار ارائه شده است . در روش پیشنهادی سرخوشه انتخابی در مرکز خوشه قرار می گیرد و خوشه تشکیل شده دارای پایداری بالاتری نسبت به روش های مشابه است. در این روش با استفاده از میزان تخمینی پایداری لینک میان دو گره، خوشه ها تشکیل می شوند. گره هایی با هم در یک خوشه قرار می گیرند که لینکهای ارتباطی آنها نسبت به لینک های دیگر پایداری بیشتری داشته باشند. روش پیشنهادی با محدود کردن تعداد حداکثر گام درون یک خوشه، قادر است سربار مسیریابی را کاهش دهد و با ایجاد خوشه – های چند گامه بر مشکل موج خوشهبندی غلبه کند. نتایج شبیه سازی نشان داده است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های موجود خوشه های با پایداری بیشتر را ایجاد کرده و در عین حال سربار کمتری نیز دارد.