سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد جعفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
حمید رضا عبدالمحمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
محمد اسماعیل نظری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
سید علی سید صالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله نسخه ی بهبود یافته ای از سیست م های ایمنی مصنوعی به عنوان ابزاری توانمند جهت طبقه بندی داد ه ها معرفی می گردد. توضیح داده خواهد شد که چگونه بر اساس سیستم های ایمنی واقعی ، می توان سیستم های ایمنی مصنوعی با قابلیت طبقه بندی دادگان را انتظار داشت . انتظار داشت در محاسبه ی سطوح تحریک سلول های ایمنی (B-cellها) نسبت به روش های قبلی ، با الهام از برهم کنش بارهای الکتریکی ، نوآوریهایی صورت گرفته که نقش هریک با ارائه ی مثال تشریح گردیده است . همچنین یک روش جدید برای تکثیر و بهنگام سازی سلول – های ایمنی پیشنهاد شده است . در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی بر روی دادگان ساختگی و واقعی آورده شده که با نتایج روش رایج مقایسه شده است.