سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جم پور – گروه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مریم حسنی آشورزاده –
مهدی یعقوبی –

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی، مسئله فروشنده دوره گرد می باشد این مسئله علی رغم ظاهر ساده ای که دارد از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد که رسیدن به یک پاسخ بهینه را امری نه چندان ساده گردانیده است. کاربردهای بسیار زیاداین مسئله در امور روزمره تجاری و علمی سبب شده است تا محققین توجه خاصی به این مسئله داشته باشند که نتیجه آن ارائه راه حل ها و روش های مختلفی بوده است که بهبود نسبی از راه حل های کلاسیک را برای این مسئله به ارمغان آورده است در اینجا ما نیز با ارائه یک روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک به همراه یک تابع ابتکاری سعی نموده ایم تا بهبودی در حل این مسئله ارائه نماییم در تابعابتکاری ارائه شده بیشتر به بهینه سازی راه حل توجه شده است و توسط الگوریتم ژنتیک سعی کرده ایم تا از به دام افتادن در یک بهینه محلی اجتناب نماییم، در انتها نیز با استفاده از یک مکانیزم اصلاح هندسی تاییدی نسبی بر پاسخ ارائه شده لحاظ می کنیم