سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم زیبایی فرد –

چکیده:

دراین مقاله یک روش ساختاری برای شناسایی حروف و ارقام دستنویس فارسی ارائه شده است برخلاف روشهای آماری و شبکه های عصبی که نیازمند تعداد زیادی نمونه آموزشی هستند روشهای ساختاری مبتنی براستخراج و یژگیهای ساخترای الگو و ارتباط بین آنهامی باشند و به همین دلیل از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند با این وجود استخراج ویژگیهای ساختاری با دشواری هایی روبروست دراین مقاله یک روش مبتنی بر استخراج ساختار پلکس برای شناسایی حروف و ارقام دست نویس فارسی ارائه شده است و همچنین روشی برای توصیف الگوهایی که دارای عناصر غیرمتصل هستند مانند نقطه ها در بعضی حروف فارسی معرفی شده است.