سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – کمیته تحقیقات برق منطقه ای شمال خراسان – دانشگاه آزاد
محمدحسن مدیرشانه چی – Perot System – دانشگاه نیو مکزیکو
ابراهیم واحدی – Perot System – دانشگاه نیو مکزیکو

چکیده:

در این مقاله یک روش سریع دینامیکی برای محاسبه۱ATC ارائه شده است که با در نظر گرفتن حدود پایداریولتاژ و پایداری گذرا، حداکثر توان انتقالی بین دو باس و یا دو ناحیه محاسبه شده است . روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی پیشامدها نیز بکار رود . در این مقاله از روش تقریب دترمینان ماتریس ژاکوبین برای تشخیص پایداری ولتاژ استفاده شده و با روشهای دیگر مقایسه شده است . روش استفاده شده برای تشخیص پایداری گذرا، روش سریع POMP2 می باشد که بدنبال نقطه ماکزیمم انرژی پتانسیل مسیر بعد از خطا می گردد . این روش بدلیل عدم استفاده از روشهای همگرایی، حتماً به جواب رسیده و سرعت آن نیز بالا است . با ترکیب دو روش فوق و ارائه یک الگوریتم جدید، حداکثر توان انتقالی بین دو باس و یا دو ناحیه مشخص می شود . ایده های ارائه شده در این مقاله بر روی سیستمهای ۳ ، ۷ ، ) Cigre ) 10 ، ) IEEE ) 30 و ۱۴۵ باس امتحان شده است