سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید صباغ – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برن

چکیده:

در این مقاله ما روش شمارش ضمنی را بسط میدهیم تا با استفاده از آن بتوان جواب بهینه مسائل کوچک برنامه ریزی خطی و غیر خطی گسسته، مختلط و پیوسته را به سادگی و با دقت مورد نظر بدست آورد. البته با افزایش مداوم سرعت محاسبات رایانه ای امکان حل مسائل بزرگتر نیز روز به روز بیشتر میگردد.