سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا خداپرستی – دانشکده علوم پایه ، دانشگاه صنعتی شیراز
حمیدرضا ملکی –

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای عملی مسائل ترابری، توابع هدف، غیرخطی و متمایز هستند. مسئله حمل و نقل غیر خطی (مکان‌یابی) چند هدفه، یک نمونه شناخته شده از مصادیق فوق است . دیدگاه‌های برنامه‌ریزی آرمانی و نیز برنامه ریزی فازی (با به کارگیری انواع توابع عضویت خطی و غیر خطی)، دو رویکرد شناخته شده برای حل مسئله مورد بحث می‌باشند. در این مقاله با تلفیق این دو دیدگاه، و با استفاده از تابع عضویت هذلولوی، برنامه‌ریزی فازی-آرمانی را برای حل مسئله یاد شده پیشنهاد خواهیم کرد. در ادامه با ارائه یک قضیه، رابطه موجود میان مدل‌های برنامه‌ریزی فازی و برنامه‌ریزی فازی-آرمانی را بررسی می‌کنیم