سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش خرسندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهادر بخشی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مسیر یابی SLP ها یکی از مسائل مهم در مهندسی ترافیک شبکه هایMPLSاست. هدف از این مسیر یابی افزایش تعداددرخواست های پذیرفته شده با تضمین نیازمندی های کفیت سرویس ، است. ما در این مقاله الگوریتمی جدید LMCER (Local Multi ،Commodity Enhanced Routing) برای این مسئله ارایه می کنیم.این روش تنها با داشتن اطلاعات توپولوژی شبکه، میزان جریان بر روی یال ها و بدون اطلاع از درخواست های بعدی، مسیر یابی را انجام داده و برای هر درخواست مسیری با نرخ بیت درخواست ی در شبکه تضمینمی کند LMCERدارای دو فاز و ایده آن مبتنی بر بهینه سازی مجدداست. با فرض اینکه می توانLSP ها موجود در شبکه را مسیر یابی مجدد کرد ، در فاز اول درخواست ها با استفاده از یک الگوریتمon-lineساده مسیر یابی می شود. در فاز دوم که به صورت متناوب اجرا می شود، یال های بحرانی تشخیص داده شده و مبتنی بر آنهاcommodity های محلی تشکیل می شود. با حل مسئلهMCMCF مسیر بهینه جدید برایLSP ها بدست می آید. مقایسه کارایی نشان می دهد که LMCER دارای کارایی بهتری نسبت به الگوریتم های پایه است. در انتها نیز ایده استفاده ازcommodity های محلی برای سایر مسایل مهندسی ترافیک MPLSمانند مقابله با خرابی بررسی شده است.