سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن مدیرشانه چی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر، یک روش محاسبات اتصال کوتاه، تدوین یافته ویژه شبکه های توزیع بیست کیلوولت ارائه خواهد شد . مجموعه خصوصیات این روش، با ویژگی های شبکه های مذکور کاملا منطبق می باشد و از این نقطه نظر، حجم عملیات و زمان محاسبات کاهش زیادی یافته است . دو مرحله اصلی محاسبات اتصال کوتاه، ماتریس امپدانس شبکه محاسبه ولتاژ شبکه می باشند . در روش تدوین یافته، ماتریس امپدانس شبکه برای گروه کوچک و خاصی از ازباس ها محاسبه می شود و بخش عمده ایی از این محاسبه، توسط یک روش محاسبات پخش بار ویژه انجام می پذیرد . از طرفی دیگر در مرحله محاسبه ولتاژ شبکه، با استفاده از روش محاسبات پخش بار مذکور، ولتاژ تمامی شبکه تعیین خواهد شد .