سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر شجاعی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده عمران- گروه مهندسی ژئومت
علی اکبر آبکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده عمران- گروه مهندسی ژئومت

چکیده:

بیشتر الگوریتمهای استخراج خطوط در تصاویر، در زمینة بینایی ماشین و برای پردازش تصویر در صنعت و رباتیک توسعه یافت هاند. تصاویر ماهوار ه ای در مقایسه با تصاویری که معمو ً لا در بینایی ماشین مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار پیچیده تر بوده و اشیاء طبیعی زیادی را در بر می گیرند. اثرات جو زمین و سنجنده نیز سبب پیچید ه تر شدن ساختارهای خطی موجود در این تصاویر می گردد . این مقاله یک روش نیمه خودکار را برای استخراج عوارض خطی در تصاویر ماهواره ای تک باندی ارائه می کند. منطقة مورد مطالعه، ناحیة شمالی روستای ورزنه واقع در حومة جنوب شرقی شهر اصفهان م یباشد.