سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود چیتگرها – مشاور مدیریت شرکت خدمات فنی رنا
مریم رازه – کارشناس سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

پیاده سازی استراتژی ها در سازمان به عنوان یکی از دغدغه های مدیران در دنیای کسب و کار امروز مطرح است. تجارب شرکت ها در دنیا نشان می دهد روش کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از قدرتمندترین روشهای اجرای استراتژی امتحان خود را در دهه اخیر نشان داده است. از طرف دیگر اهمیت ارتباط فرایندهای سازمانی و اتصال فرایندهای استراتژیک به اهداف استراتژیک بوسیله نقشه استراتژی سازمان روز به روز خود را بیشتر نمایان می کند. مضاف بر این، سازمانها امروزه می خواهند هم افزایی سازمانی خود را بر اساس فرایندهای سازمانی بچینند. این هم افزایی بدست نمی آید مگر آنکه سازمان با اهمیت ترین و مهمترین فرایندهای خود را در شرایط مختلف رقابتی بازار بتواند با اهداف و یا مضمون های استراتژیک خود شناسایی نماید تا بتواند قابلیت های سازمان را با فرصت ها و مزیت های بازار درگیر نماید. به عبارت دیگر، سازمان همزمان بایستی هر دو نقشه های خود (استراتژی و فرایندها) را در زمان های مقرر توسط تیم های مدیریتی و در ارتباط با یکدیگر مورد بازنگری قرار دهد. این مقاله پس از معرفی روش کارت امتیازی متوازن و تاریخچه ای از مدیریت فرایندها، به این سوال اساسی پاسخ خواهد داد که با چه روشی می توانیم ارزیابی و تعیین کنیم کدامیک از سری فرایندهای سازمان، با اهداف یا مضمون استراتژیک مشخص شده در نقشه استراتزی، مهم و تاثیرگذار می شوند؟ این ارزیابی ضمن ارتباط با کشف قابلیت ها و شایستگی های سازمان از یک طرف(که در فرایندهای سازمان متبلور می گردد) و شناسایی فرصت ها و مزیت های رقابتی بازار از طرف دیگر(که استراتژی های سازمان مارا تعیین می کند)، با پیشنهاد یک ماتریس دو سویه که در سطرهای آن اهداف استراتژیک روش کارت امتیازی متوازن و در ستون آن فرایندهای ارزش افزای سازمان آمده است، بررسی نموده و امتیازبندی می نماید. در پایان یک مطالعه موردی از یک سازمان دولتی ایران برای تطبیق روش در اجرای آن ذکر گردیده است.