سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر شیخ احمدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
حسن ابوالحسنی – دانشگاه صنعتی شریف
هاشم بخششی – دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ساپکو
کیهان خامفروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنن

چکیده:

در این مقاله تلاش می شود تا روش های خودکار و مستقل از دامنه ایی برای استخراج مفاهیم دامنه پیشنهاد شود. در این روش ها برای انتخاب واژه های مرتبط و حذف واژه های غیر مرتبط با دامنه از شمارش تعداد مفاهیم وردنت ، که یک پایگاه دانش همه منظوره است، استفاده شده است. نتایج ارزیابی های انجام شده روی متن های دامنه مناقصات و انتخابات الکترونیکی نشان میدهد که اطلاعات مفهوم وردنت در حذف واژه های غیر مرتبط از واژه های استخراج شده بسیار موثر است و این امر باعث می شود که معیارهای دقت و یادآوری روش های پیشنهادی از روش های موجود بهتر شوند. همچنین روش های پیشنهادی در رسیدگی به واژه های مرکب، عملکرد مناسب تری دارند.